Muscle Length Testing

Ankle range of Motion Assessment

[vimeo]https://vimeo.com/27327075[/vimeo]

Hip Flexor Length Assessment

[vimeo]https://vimeo.com/27325057[/vimeo]

Hamstring Length Assessment

[vimeo]https://vimeo.com/27327818[/vimeo]

Neural Toe Touch Test

[vimeo]https://vimeo.com/27326375[/vimeo]

Adductor Length Assessment Test

[vimeo]https://vimeo.com/27327755[/vimeo]

Glute Length Assessment Test

[vimeo]https://vimeo.com/27327507[/vimeo]

Postural Assessment

[vimeo]https://vimeo.com/27321235[/vimeo]

Functional Movement Tests

Overhead Squat Test

[vimeo]https://vimeo.com/27324652[/vimeo]

1 legged Squat Test

[vimeo]https://vimeo.com/27287449[/vimeo]

Walking Lunge Test

[vimeo]https://vimeo.com/27321088[/vimeo]

Core Function Testing

60′ Sit Up Hold

[vimeo]https://vimeo.com/27325468[/vimeo]

Front Bridge Assessment

[vimeo]https://vimeo.com/27327967[/vimeo]

Side Bridge Assessment

[vimeo]https://vimeo.com/27327975[/vimeo]

Glute Bridge Hip Extension Test

[vimeo]https://vimeo.com/27326628[/vimeo]

Muscle Balance and Power Testing

3 Hop Test

[vimeo]https://vimeo.com/27321853[/vimeo]

Vertical Jump

[vimeo]https://vimeo.com/27323299[/vimeo]

Strength Assessments

Push Up Assessment
[vimeo]https://vimeo.com/27325276[/vimeo]

Chin Up Technique
[vimeo]https://vimeo.com/27139526[/vimeo]

Dip Technique Knee Bent
[vimeo]https://vimeo.com/27328131[/vimeo]